Dobrodošli u virtualnu arhivu o događajima i svakodnevici iz života Glazbene škole Vatroslava Lisinskog!  

 Njome bismo željeli otrgnuti od zaborava vrijeme u kojem živimo i radimo, ljude s kojima dijelimo školske hodnike i učionice,  postignuća i pobjede koje nas vesele i na koje smo ponosni. 

 

Vjerujemo da će pisani tragovi koje ostavimo za sobom jednoga dana biti zanimljiv izvor podataka i motivacija novim generacijama učenica i učenika koji će zajedno s nama dijeliti ljubav prema glazbi.

 

Naši školski bilteni su interaktivni te je pomoću poveznica omogućen  pristup videozapisima sa koncerata, programima školskih produkcija i javnih nastupa naših učenika i digitalnim materijalima realiziranih projekata.

 

Uredništvo biltena: 

Gorana Vidnjević Fabijanić, Martina Belković i Krešimir Fabijanić 

Suradnice:

Ana Betević Dadić, Ivana Lesić i Ante Krpan

 

 

Create Your Own Website With Webador